การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง Conference ออนไลน์ในยุค New Normal

ปกweb_km-02.jpg

 

สื่อ infographic

 

สื่อวีดีโอประกอบองค์ความรู้