การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง อบรมอย่างไร ให้ผ่านตามมาตรฐาน CEFR

ปกweb_km-03.jpg

 

สื่อ infographic

 

สื่อวีดีโอประกอบองค์ความรู้