การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ง่าย ๆ สไตล์ ARIT

 

km-01-01.jpg

 

สื่อ infographic

 

สื่อวีดีโอประกอบองค์ความรู้